Advocats d’estrangeria

T’ajudem a aconseguir el teu visat o permís de residència i altres temes d’estrangeria a España, tant si ets ciutadà de la Unió Europea com si no.

Advocats especialistes en estrangeria

Per a tota persona immigrant o emigrant és fonamental comptar amb assessorament en matèria legal. A causa de la complexitat i el constant canvi de la normativa vigent cal contactar amb un advocat especialista en Estrangeria amb l’ objectiu de fer front a totes les gestions que s’ han de fer per a tràmits com aconseguir una nacionalitat, ampliar el període d’ estada, aconseguir un permís de treball, un contracte laboral o un arrelament, entre d’ altres.

ISJ Assessors compta amb professionals especialitzats en matèria d’estrangeria, de manera que oferim un servei de qualitat tant en l’assessorament a l’immigrant o emigrant, com en la tramitació dels corresponents permisos de residència i/o treball o nacionalitat espanyola davant les autoritats competents.

Sol·licitud nacionalitat espanyola

Pots obtenir la nacionalitat si has residit de forma legal a Espanya. El termini general és de 10 anys. Tot i això, es pot reduir a 5, 2 o 1 any, en molts casos.

Permís de residència

El permís de residència és una autorització que permet amb caràcter temporal o permanent a una persona estrangera viure i treballar a Espanya.

Arrelament laboral, social y familiar

Un estranger en situació irregular a Espanya, pot regularitzar la seva situació quan es donen determinades circumstàncies, per arrelament social, laboral o familiar.

Reagrupació familiar

La Reagrupació Familiar és un dret que assisteix a aquells estrangers que es troben residint legalment al nostre país.

Targeta familiar comunitari

La legislació de la UE permet obtenir un permís de residència especial, mitjançant una targeta anomenada de familiar de ciutadà de la UE.

Renovacions autoritzacions d’estrangeria

T’ajudem a renovar les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d’altri.

Homologacions d’estudis estrangers

Gestionem tots els tràmits per a l’ obtenció de les homologacions o convalidacions.

Contacta amb nosaltres

info@isjassessors.com

931 593 404

Av. de València, 18, A, 08750 Molins de Rei, Barcelona

Dilluns a divendres: 8:00 -17:00