Advocat dret fiscal i comptable

Si tens una empresa i vols saber quines son les teves obligacions fiscals i comptables o rebre altres assessoraments en aquesta matèria, truca’ns.

Dret fiscal i comptable

Inspeccions tributàries, impostos…

 • Assessorament, tramitació i liquidació d’impostos.
 • Planificació fiscal.
 • Assistència i representació davant inspeccions tributàries.
 • Auditories fiscals i valoració de contingències fiscals.
 • Assessorament i gestió de societats, d’empresaris individuals i professionals liberals.
 • Actuacions davant la Administració Tributària.

Anàlisi de balanços, confecció comptabilitats…

 • Confecció i supervisió de comptabilitats.
 • Elaboració i supervisió de comptes anuals i llibres oficials.
 • Auditories.
 • Actualizació de comptabilitats.
 • Anàlisi, diseny i implantació de sistemes de comptabilitat general, financera, de costos i pressupostaria.
 • Anàlisi de balanços.