Renovacions d’Autoritzacions d’Estrangeria

T’ajudem a gestionar el tràmit que necessitis. Estudiem el teu cas per a solucions personalitzades.

Renovació autorització residencia temporal i treball

La renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d’ altri s’ hauran de demanar durant els seixanta dies naturals previs a la data d’ expiració de la vigència de la seva autorització. La presentació de la sol·licitud en aquest termini prorrogarà la validesa de l’autorització anterior fins a la resolució. També es prorrogarà fins a la resolució de tràmit, en el supòsit que la sol·licitud es presentés dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència de l’anterior autorització, sense perjudici que comporti sanció administrativa.

Si el treballador estranger no rep la carta de sol·licitud de renovació amb la sol·licitud, haurà de realitzar el tràmit per qualsevol altre dels procediments previstos per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: en els registres dels òrgans administratius de l’Administració General de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de l’Administració Local; o a les oficines de Correus, en sobre obert, per al seu registre.

Existeixen requisits específics per a cada tipus de renovació de residència.

Renovació del visat d’estudiant a Espanya

Som especialistes en assessorament sobre visats d’estudiants i de renovacions de targetes (TIE) d’estudiants així com també autoritzacions de treball per a estudiants i realitzem la modificació de l’estatus d’estudiant a autorització de residència i treball inicial.

Una persona estrangera podrà sol·licitar una autorització inicial com a estudiant, des de l’Ambaixada d’Espanya al país d’origen i la novetat és que es pot sol·licitar des d’Espanya, a les Oficines d’estrangeria. Dins dels primers 60 dies d’estar en territori Espanyol.