Homologacions d’estudis estrangers

El nostre equip d’ advocats d’ estrangeria podrà ajudar-te amb la gestió de tots els tràmits relacionats amb l’ obtenció de les homologacions o convalidacions d’ estudis que precisis.

Homologacions

Si tens un títol referent als estudis que has realitzat al teu país o a qualsevol país estranger i el que vols és que tingui validesa a Espanya, ja sigui perquè ets espanyol o perquè vas a instal·lar-te aquí, has de dur a terme una sèrie de gestions.

És important que el teu títol tingui validesa perquè sigui reconegut i perquè puguis aspirar a un treball corresponent al teu nivell d’estudis, per això cal homologar-lo.

Si el títol l’has obtingut en una universitat o centre estranger aquesta sol·licitud s’ha de fer a l’Administració de l’Estat o de la Comunitat que correspongui, on estudies, i ha de tenir equivalència amb algun títol oficial de les universitats espanyoles.

El que s’ aconsegueix amb l’ homologació és que aquest títol estranger tingui la mateixa validesa en aquest país que en el territori nacional d’ acord amb la normativa vigent. Pel que fa a la convalidació es refereix als efectes que corresponguin a la superació dels estudis parcials pels quals es concedeixi en el sistema educatiu espanyol.

Entre els documents que necessitaràs presentar per realitzar aquest tràmit es troben un document d’identitat, els ciutadans comunitaris el permís de residència, el títol original dels estudis, les fotocòpies compulsades que siguin necessàries o el currículum acadèmic, entre d’altres.

Pel que fa als títols no universitaris que s’ hagin obtingut en un país estranger també es poden convalidar perquè siguin vàlids a Espanya, sempre que es presentin els documents que es requereixin.

Si tens dubtes sobre tot aquest procés, el que necessites, on has d’acudir per sol·licitar-lo i altres qüestions relacionades amb la situació d’una persona estrangera a Espanya, pots contactar amb els nostres advocats.