Advocats en pensions i jubilació

T’ajudem a reclamar tot tipus de prestacions que estiguin cobertes pel nostre Sistema de Seguretat Social.

Jubilació i pensions

Des d’ISJ Assessors ajudem al compliment normatiu en matèria Laboral i Seguretat Social a les empreses. Oferint un assessorament especialitzat cas per cas segons les necessitats concretes demandades per cada client.

Com a beneficiaris de la Seguretat Social, els treballadors disposen d’una sèrie de prestacions. ISJ Assessors compta amb un equip d’advocats especialitzats en el Dret Laboral i de la Seguretat Social que compten amb una alta experiència en la representació i assistència davant els Tribunals Socials, així com en l’assessorament en matèria de gestió de la Seguretat Social, concretament en:

  • Pensions de jubilació, jubilació parcial i prejubilació: Gestió i càlcul de tramitació de prestacions de jubilació, ja sigui una jubilació ordinària, forçada per edat o anticipada per causa no imputable al treballador o per raó de discapacitat.
  • Pensions de viduïtat, pensions d’ orfandat, pensions d’ invalidesa.
  • Incapacitat laboral: Tràmits per obtenir qualsevol prestació i pensió per incapacitat permanent absoluta, incapacitat permanent total qualificada, incapacitat permanent total, incapacitat permanent parcial, invalidesa.
  • Tramitació des de la sol·licitud d’incapacitat laboral fins a la Resolució administrativa o judicial. Baixa per accident laboral, baixa per malaltia comuna, baixa per malaltia professional, incapacitat laboral transitòria.
  • Maternitat i paternitat, reduccions de jornada, lactància, prestació de cura de menors.
  • Processos de reclamació de prestacions de la seguretat social.
  • Assistència i representació i defensa en judicis.
  • Assessorament en matèria de conciliació laboral i drets dels treballadors.

En tots els casos prèviament esmentats s’ haurà d’ atendre a les circumstàncies concretes de cada treballador i realitzar un estudi detallat, ja que la normativa en matèria de relacions laborals i de seguretat social pateix nombroses modificacions, la qual cosa podria situar el treballador en una posició més perjudicial. Per això ha d’ estar correctament assessorat i comptar amb un equip professional especialitzat i qualificat.

A ISJ Assessors, com a advocats laborals, oferim un assessorament personalitzat que s’adapta a les circumstàncies de cada client. Som especialistes a oferir assistència sobre qualsevol assumpte en matèria de seguretat social, a més de prestar assessorament en totes les qüestions derivades de l’ existència d’ un contracte laboral com poden ser acomiadaments, modificació de condicions laborals, assessorament a Recursos Humans, assistència davant Inspeccions de Treball, Prevenció de Riscos Laborals, etc.