Advocat procediments judicials laborals

Especialitzats en Dret Laboral, et podem oferir els nostres serveis professionals en la teva defensa davant els Tribunals en qualsevol procediment de caràcter laboral al que t’hagis d’enfrontar.

Procediments judicials laborals

A ISJ Assessors comptem amb un departament especialitzat en dret laboral. Àmplia experiència en litigis laborals i enfront de la Seguretat Social, que t’atendran, assessoraran i ajudaran en els procediments judicials laborals.

PROCEDIMENTS JUDICIALS LABORALS D’EMPRESES

Quan representem i defensem els interessos de les empreses en els procediments judicials laborals, habitualment ho fem com a parts demandades. Són els treballadors el que solen interposar les demandes, i representem les empreses contestant a les demandes. Encara que en alguns casos, presentem demandes a treballadors per part d’empreses, quan cal reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis en el context d’una relació laboral.

PROCEDIMENTS JUDICIALS LABORALS PER PART DE TREBALLADORS

El més habitual, és que iniciem un procediment judicial laboral representant el treballador, i demanant a l’ empresa per un acomiadament, reclamació de salaris o canvis en les condicions de treball.

TIPUS DE PROCEDIMENTS JUDICIALS LABORALS

Els procediments judicials més comuns en l’ àmbit laboral, davant els Jutjats Socials, són els següents:

  • Acomiadaments
  • Reclamació de salaris o quitances
  • Impugnació de sancions imposades per l’ empresa
  • Trasllat de centre de treball a una altra població
  • Impugnació de canvis substancials en les condicions de treball
  • Exercici de drets sindicals
  • Conflictes col·lectius
  • Drets de seguretat social o cotització
  • Prestacions per incapacitat
  • Jubilacions

A ISJ Assessors comptem amb un equip de professionals, advocats i col·laboradors amb experiència en procediments judicials laborals davant els Jutjats Socials. T’ajudarem a preparar la reclamació i procediment i a presentar la demanda laboral, i aconseguirem que es faci justícia.