Avís Legal

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del Website: ISJ ASSESSORS MOLINS 2012, S.L.U. – CIF B65812109 – EMPRESARIUM

Adreça: Av. València, 18. 8750, MOLINS DE REI (Barcelona), Espanya

Contacte: Tel. 931593404 – Email: info@isjassessors.com

Registre mercantil o autorització administrativa: TOM: 43210 FOLI: 97 FULL: 427074 INSCRIPCIÓ : 1

Activitat: DESPATX PROFESSIONAL – COWORKING

CONDICIONS GENERALS D’ ÚS

El portal web http://www.empresarium.cat té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc Web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.

El titular del lloc Web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’ objecte de mantenir actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat d’ISJ ASSESSORS MOLINS 2012, S.L.U., EMPRESARIUM o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc Web.

El titular del lloc Web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc Web.

L’ ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular del lloc Web EMPRESARIUM.

Únicament s’ autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc Web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les condicions següents:

Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics

Se citi expressament el titular del lloc Web com a font i origen d’aquells.

El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb les finalitats de la Web i/o activitat del titular del lloc Web.

No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc Web, prèviament i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc Web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació.

El titular del lloc Web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc Web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular del lloc Web. 

RESPONSABILITAT

El titular del lloc Web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc Web desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc Web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El titular del lloc Web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina Web http://www.empresarium.cat.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, el titular del lloc Web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional,

o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es posi en contacte amb el titular del lloc Web.

El titular del lloc Web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc Web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes. 

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts al nostre lloc Web poden adreçar a continguts Web de tercer. L’ objectiu d’ aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’ Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc Web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc Web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc Web i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc Web tampoc es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc Web http://www.empresarium.cat hauran de respectar les següents condicions:

L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d’ISJ ASSESSORS MOLINS 2012, S.L.U. de la pàgina que realitza l’enllaç.

La pàgina Web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

El titular del lloc Web podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu Web, sense necessitat d’algar causa alguna. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del titular del lloc Web.

No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, habilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’ establiment de l’ hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina Web de l’hiperenllaç.

La pàgina Web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc Web excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme pel titular del lloc Web, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques .

Els serveis prestats pel titular del lloc Web estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament a menors d’aquesta edat, el titular del lloc Web sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s’escau, per al tractament dels mateixos.

El titular del lloc Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades l’ empara en una sèrie de drets en relació a l’ ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t’indiquem quins són els drets que li assisteixen:

Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals

Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades

Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l'”oblit”)

LIMITAR o OPOSAR-TE a l’ús que li donem a les seves dades

Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment

Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’ Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’ exercici dels seus drets d’ accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la manera següent:

Gestió de clients:

Responsable: ISJ ASSESSORS MOLINS 2012, S.L.U.

Dirección: Av. València, 18. 8750, MOLINS DE REI (Barcelona), España

Telèfon: 931593404

Correu electrònic: info@isjassessors.com

Pàgina web: http://www.empresarium.cat

Consultes del lloc web

Responsable: ISJ ASSESSORS MOLINS 2012, S.L.U.

Dirección: Av. València, 18. 8750, MOLINS DE REI (Barcelona), España

Telèfon: 931593404

Correu electrònic: info@isjassessors.com

Pàgina web: http://www.empresarium.cat

Comunicacions comercials

Responsable: ISJ ASSESSORS MOLINS 2012, S.L.U.

Dirección: Av. València, 18. 8750, MOLINS DE REI (Barcelona), España

Telèfon: 931593404

Correu electrònic: info@isjassessors.com

Pàgina web: http://www.empresarium.cat

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte de la qual indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@agpd.es -Telèfon: 912663517

Pàgina web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’ interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc Web o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, el titular del lloc Web i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.