Advocat de família

Compta amb ISJ Assessors per donar la millor solució a alguns dels assumptes familiars més complicats (divorcis, separacions, nul·litat matrimonial, testaments, herències…)

Advocat de família

Divorcis i separacions, violència de gènere…

  • Mediació familiar.
  • Trencaments familiars, matrimonials i de parelles de fet.
  • Divorcis i separacions.
  • Reclamacions de paternitat.
  • Retirades de custòdia i desemparaments, guardes i acolliments familiars.
  • Adopcions nacionals i internacionals i coadopcions.
  • Violència de gènere.
  • Especialistes en famílies monoparentals i homoparentals.